Conference call (NL)

“Call for cases”

“Organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs”

UC Leuven-Limburg organiseert op dinsdag 24 mei 2016 een studiedag rond organisatorische veranderingstrajecten voor duurzaam hoger onderwijs. Deze studiedag vormt het sluitstuk van het project “ECHO voor een Duurzame Toekomst: Transitie naar Duurzaam Hoger Onderwijs”, gefinancierd door de Nationale Loterij van België.

De studiedag bestaat uit een plenair gedeelte, waar experten inzake duurzaam hoger onderwijs een specifiek topic toelichten. Er wordt ingegaan op de redenen waarom hoger onderwijsinstellingen duurzame ontwikkeling integreren in hun werking. Nadien komen veranderingstrajecten aan bod: wat werkt wel, wat niet, en welke factoren spelen hierin een rol? Na de plenaire sessie wordt het thema verder belicht in een aantal thematische workshops.

Om goede praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen in de kijker te zetten tijdens de thematische workshops, wordt deze “call for cases” gelanceerd. De oproep staat open voor alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, alle studierichtingen komen in aanmerking. Om een leidraad te bieden voor de call, worden hieronder een aantal richtinggevende thema’s weergegeven:

 

Thema 1. Organisatorische veranderingstrajecten
1.1. Beleidsplanning en –ontwikkeling voor duurzame ontwikkeling
1.2. Professionaliseringstrajecten voor personeel
1.3. Change management benadering van duurzaam hoger onderwijs
1.4. Duurzaamheid integreren in de campus (bedrijfsvoering)

Thema 2. Onderwijskundige integratie van duurzame ontwikkeling
2.1. Competenties voor duurzame ontwikkeling
2.2. Interdisciplinaire samenwerking in onderwijsprojecten
2.3. Leerlijn duurzame ontwikkeling in het curriculum
2.4. Betrokkenheid van maatschappelijke actoren in onderwijs

Thema 3. Onderzoek voor duurzame ontwikkeling
3.1. Inhoudelijke en procesmatige criteria
3.2. Inter- en transdisciplinariteit in onderzoek voor duurzame ontwikkeling
3.3. Goede praktijkvoorbeelden van onderzoeksprojecten (PWO, doctoraatsbursalen)
3.4. Verbinden van onderzoek met andere rollen van hoger onderwijs (vb. onderwijs)

Thema 4. Evaluatie en kwaliteitsbeoordeling
4.1. Assessment van duurzaamheid in de organisatie
4.2. Toepassing van meetinstrumenten voor duurzaamheid in hoger onderwijs
4.3. Kwaliteitsindicatoren voor duurzaamheid in hoger onderwijs
4.4. Duurzaamheidsrapportering in hoger onderwijs

Thema 5. Het perspectief van studenten
5.1. Houdingen en percepties van studenten ten opzichte van duurzame ontwikkeling
5.2. Studentenbetrokkenheid bij duurzaamheidsprojecten
5.3. Goede praktijkvoorbeelden van studenteninitiatieven
5.4. Evaluatie van duurzaam hoger onderwijs door studenten

 

Indienen van voorstellen & deadline
Wie interesse heeft om een voorstel te doen binnen deze call for cases, kan de bijgevoegde template invullen en uiterlijk op 31 januari 2016 doormailen naar Wim Lambrechts (wim.lambrechts@ucll.be). Voor verdere vragen betreffende deze oproep kunt u eveneens terecht op dit e-mailadres.

Download de template in Word-formaat hier: Call for cases – template

Selectie van cases
De ingestuurde cases worden beoordeeld door een ad hoc jury, op basis van de inhoudelijke bijdrage aan het thema van de studiedag. De contactpersonen van de geselecteerde cases worden op de hoogte gebracht uiterlijk op 1 maart 2016.

De auteurs wordt gevraagd om voor de studiedag van 24 mei 2016 een presentatie voor te bereiden van 15-20 minuten (PPT of andere vormen zijn mogelijk). Nadien is er mogelijkheid tot discussie met de aanwezigen in de workshops.

De beschrijving van de gepresenteerde cases en namen van de contactpersonen worden opgenomen in de conferentieproceedings.

 

Over UC Leuven-LimburgUCLL
KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC Leuven-Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 11 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15 000 studenten en 1 600 medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

 

Project gefinancierd door de Nationale Loterij van België.

nationale loterij DO